Excel, VBA, Office, korepetycje, zlecenia ONLINE!

Excel, VBA, Office, korepetycje, zlecenia ONLINE!
Excel, VBA, Office, korepetycje, zlecenia ONLINE!
Cena: 60 zł
Potrzebujesz nauczyć się Excela od podstaw? Przypomnieć wybrane zagadnienia lub opracować arkusz? Zapraszam do kontaktu!

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od ponad 10 lat pracuję w korporacjach finansowych, gdzie zajmuję się analizowaniem i przetwarzaniem danych głównie w Excelu.

Prowadzę korepetycje / lekcje (także po angielsku oraz ONLINE) z Excela od podstaw, aż do etapu zaawansowanego oraz programowania makr/VBA. Dodatkowo Power Point oraz Word.
Tematyka może być dopasowana do twoich potrzeb lub możemy posłużyć się przygotowanym pełnym programem nauki. Nauka polega na wspólnym rozwiązywaniu uprzednio przygotowanych zadań.

Przykładowy opis umiejętności po szkoleniu:
formatowanie warunkowe komórek, adresowanie względne i bezwzględne, operacje z użyciem funkcji matematycznych jak i tekstowych, tworzenie i analizowanie tabel przestawnych, model danych, posługiwanie się funkcjami wyszukiwania, wyszukaj pionowo itp., tworzenie zaawansowanych wykresów, dashboard, Prezentacja KPI, tworzenie makr, tworzenie pętli i pętli wielokrotnych, obsługa funkcji Solver i wiele innych.

Realizuję także zlecenia zdalnie polegające na budowie arkusza, rozwiązywaniu zadań i na analizie danych.

Dostępność także w weekendy.


Do you need to learn Excel from scratch? Recall selected issues or develop a sheet? Feel free to contact me!

I am a graduate of the University of Economics in Wroclaw. I have been working in financial corporations for over 10 years, where I deal with analyzing and processing data mainly in Excel.

I run individual lessons of Excel (also ONLINE) from scratch up to the advanced stage and macro programming, VBA. Additionally, PowerPoint and Word. The topics can be tailored to your needs or we can use a full learning program. Learning process consists of solving previously prepared tasks.

Lessons in English 60 zł / hour.

Sample description of skills after training: cell formatting, relative and absolute addressing, operations using mathematical and text functions, creating and analyzing pivot tables, making data model, using search functions, searching vertically, etc., creating advanced charts, creating macros, creating loops and loops multiple, support for the Solver function and many more.

I adapt the learning program to the needs of each person. Topics can start from the basics of the program, through intermediate and advanced levels up to VBA programming.


Przykładowa lista omawianych zagadnień:

A. PODSTAWY:

1. Formatowanie komórek: parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie, malarz formatów, format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty, zmiana liczby prezentowanych miejsc po przecinku,

2. Wprowadzanie danych: kopiowanie i wklejanie, wprowadzanie serii danych, przeciąganie formuł, wklejanie specjalnie samych wartości, formatów, samych formuł, wklejanie z operacjami matematycznymi, transpozycja danych, znajdź i zamień

3. Operacje na arkuszach: dodawanie, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zaznaczanie, ukrywanie, odkrywanie arkuszy, integracja danych na wielu arkuszach

4. Referencje i adresowanie komórek: adresowanie wględne, bezwzględne, mieszane, adresacja zakresów danych, odowłania do innych arkuszy oraz do innych plików

5. Tabele: tworzenie automatycznej tabeli, zmiana liczby kolumn, wstawianie podsumowania, formatowanie

6. Filtrowanie i sortowanie: wstawianie filtru, sortowanie

7. Drukowanie: ustawianie marginesów, orientacja strony, rozmiar kartki, wstawianie nagłówka oraz stopki, wskazywanie obszaru do drukowania, skalowanie stron do wydruku

8. Formuły i funkcje podstawowe: funkcje matematyczne, suma, średnia, max, min, ile.liczb, ile niepustych, zaokrąglenie, funkcja logiczna jeżeli oraz lub, suma iloczynów, moduł liczby, funkcje daty i czasu i wykonywanie obliczeń na datach, funkcje pozycji

9. Wykresy: typy wykresów, formatowanie wyglądu, edycja elementów wykresu

10. Grupowanie danych

B. ŚREDNIOZAAWANSOWANY

1. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji: funkcji jeżeli, oraz, lub, funkcje zliczające suma.jeżeli, licz.jeżeli, suma.warunków, licz.warunki, funkcje daty i czasu: dziś, data.różnica, data, dzień, miesiąc, rok, dni.robocze, czas, funkcje tekstowe

2. Wyszukiwanie: podaj.pozycję, wyszukaj, wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo

3. Inspekcja formuł: sprawdzanie formuł, wyszukiwanie komórek zależnych

4. Formatowanie warunkowe, Menedżer reguł formatowania warunkowego

5. Suma częściowa: tworzenie sum częściowych, zagnieżdżone sumy częściowe

6. Tabele przestawne: przygotowanie danych do stworzenia tabeli przestawnej , wstawianie tabeli przestawnej, model danych, kreator tabel, tworzenie wykresu przestawnego, fragmentatory

7. Ochrona danych: ochrona komórek, arkusza, całego pliku

8. Nazywanie: pojedynczych komórek i zakresów komórek, nazywanie formuł, nazywanie stałych

9. Importowanie danych: źródła danych, budowa importowanych danych, wskazanie separatorów tysięcznych oraz dziesiętnych

10. Dodatek Solver, PowerPivot, PowerMap, PowerView

11. Wykresy zaawansowane: wykresy dynamiczne, matematyczne, tworzenie dashbord i KPI

12. Tabela danych i funkcje tablicowe

C. ZAAWANSOWANY + VBA

Nagrywanie Makr, włączanie makra, makra które same się uruchamiają, przypisywanie makr do obiektów, tworzenie własnego przycisku do uruchamiania makr, miejsce zapisania makra, Kontrolki ActiveX, Formularz UserForm

Edytor VBA – omówienie, opcje zabezpieczeń związane z makrami

Instrukcja If Then, Instrukcja Select Case, Funkcja MsgBox, Funkcja InputBox, Pętla Do While, Pętla Do Until, Pętla For Next, Pętla For Each Next, Pętle Wielokrotne.
Miejsce: Częstochowa, śląskie,

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 62211

Telefon: (Pokaż telefon)
E-mail: (Pokaż e-mail)

Dodano dnia:

Aktualizacja: 06.07.2019r

Ilość wyświetleń:

Wyślij e-mail:

Ogłoszenia podobne:

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.